Magcsere katalógus – Index Seminum 2021

Utolsó módosítás dátuma : 2021. január 26.

Idén jelent meg hatodik alkalommal az „Index Seminum”, ami összesen 212 tételt tartalmaz.

Index seminum 2021

Majdnem minden növény élete a magnál kezdődik. Mag a növényi életciklusának egy (alvó) stádiuma. Mivel a faj összes genetikai információját hordoz, így a növényszaporításnak alapja. A magok gyűjtése kertekben egy régi, tradicionális és a legfontosabb folyamat, ami a fajok megőrzéséhez vezet. A botanikus kertek között ezen kívül még úgynevezett „magcsere" zajlik: minden botanikus kert az év elején elkészíti a saját magcsere katalógust (Index Seminum-ot) az elmúlt év gyűjtött magtételekből.

Magcsere katalógus arra szolgál, hogy botanikus kertek (és más botanikai kutatással és növény védelemmel foglalkozó intézmények) egymást között szükség esetén cserélni tudják a magokat, vagy egyéb növényi szaporító anyagokat. Ez minden kertnek lehetőséget ad olyan növényfajok gyűjteménybe kerülésére, amik máskülönben számukra elérhetetlennek lennének. Ilyen módon bővül a botanikus kerti növényállomány, ami aztán több növényi faj megőrzéséhez is hozzájárulhat.

A nyilvántartásban bevitt összes tavalyi magtétel száma 417 lett, ennyivel bővült a magbankunk. Ebből 60 tételt kaptunk a magcsere programból, 274 tételt gyűjtöttünk a botanikus kertben, a többi 83 magtételt más élőhelyről került a magbankunkba (1. ábra). A magtételek egy része külföldi származású (2. ábra).

1. ábra. Magtételek származása (ábra: dr. Jana Táborská)

2. ábra. Származási ország (ábra: dr. Jana Táborská)

Idén már a hatodik „Index Seminum"-ot kiadtunk, ami a kertünk rövid leírását, annak éghajlati adatait, a magcsere szabályzatot és természetesen magát a tétellistát is tartalmaz. Az idei magcsere katalógusunkba 212 tételt választottunk ki. A legnagyobb része mindig a botanikus kertből származik, többi természetből vagy kertészetben termesztett (dísz-) fajok (3. ábra).

3. ábra.

Vadon élő növényeket és szaporító részeit a biológiai sokféleségről szóló nemzetközi egyezmény (CBD, ismertebb néven a Rio-i Egyezmény1992) és Nagoya protokol (2010) védi. Ezért a botanikus kerteknek a növények magvainak eladása vagy adományozása széles közönségnek nem megengedett. Magcsere csak azok az intézmények között jöhet létre, ahol azokat tudományos, génmegőrzési, növényvédelmi, oktatási vagy ismeretterjesztési célokra felhasználnak és erről pontos nyilvántartást is vezetnek.

 

(a hírt beküldte: dr. Jana Táborská)

 


< Vissza