Biológiatanár MA

Utolsó módosítás dátuma : 2019. október 10.

A képzés bemutatása

Szakfelelős:

Prof. dr. Orbán Sándor
egyetemi tanár
E-mail: orban.sandor@uni-eszterhazy.hu  
Iroda: D épület, Herbárium
Tel: 36/520-400/4208

Tanulmányi ügyintéző:

Bartók Ibolya
E-mail: bartok.ibolya@uni-eszterhazy.hu
Iroda: C. 39
Tel: 36/520-400/4173
Hallgatói ügyintézés:
Hétfő: 9.30-11.00
Szerda: 9.30-11.00
Péntek: 8.00-11.00

Képzési forma, munkarend: mesterképzés, nappali és levelező munkarend
Képzési idő: 2-5 félév
Felvételi követelmény: motivációs beszélgetés
Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles biológiatanár

A képzés célja: Az alapfokozaton vagy más felsőfokú végzettség keretében szerzett szakképzettségre, illetőleg ismeretekre alapozva a közoktatásban, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra, továbbá a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására való felkészítés.

A képzés sajátosságai: a fő hangsúlyt a szakmai ismeretek felfrissítése, az elmúlt évtized legfontosabb eredményeinek értelmezése mellett a legmodernebb oktatási módszerek megismertetésére a biológia tanításában való alkalmazásuk speciális lehetőségeinek bemutatására fekteti. Célja a biológia megszerettetésére szakmailag és módszertanilag felkészült tanárok képzése. A tananyagba integráltan bemutatja a karon folyó legfontosabb szakmai és szakmódszertani kutatások releváns eredményeit.

Nyelvi követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés: tehetséges hallgatóink számára igénybe kívánjuk venni az EKF TTK által biztosított gyakornoki programot, melynek során a képzések befejezése után is lehetőségük marad hallgatóként elkezdett kutatásaik kiteljesítésére. Ezen kívül legtehetségesebb hallgatóink számára a külföldi tanulásra is meg van a lehetőség működő ERASMUS együttműködéseinken keresztül.
Jelenleg az ELTE és a Debreceni Egyetem, valamint a Szent István Egyetem és Szegedi Tudományegyetem biológia tanszékeivel meglevő kapcsolatok keretében az MA diplomásainkat tovább segítjük az érdeklődésüknek megfelelő, produktív témavezetőkhöz illetve Doktori Iskolákba.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: hazánk Európai Unióhoz való csatlakozásával az egyes személyek és közösségek működési területe kitágult. A megváltozó közegben való eligazodás megnöveli a biológiai kompetenciák iránti igényt, ugyanakkor a biológia felértékelődött az utóbbi időben, mivel jelentős szerepet játszik globális környezeti problémák megoldásában és kezelésében. A közoktatásban dolgozó biológiatanárok kulcsszerepet játszanak a modern biológiai és környezeti szemlélet generációkon átívelő kialakításában.
A végzett biológiatanároknak elhelyezkedési lehetőségei vannak az általános és középiskolai képzésben, továbbá a biológiával, mezőgazdasággal kapcsolatos szakképzésben és felnőttképzésben. A biológia, mint közismereti tárgy évszázadok óta integráns része a közoktatásnak, a folyamatosan megújuló ismeretanyagok következtében ugyanakkor a közoktatásban dolgozó biológiatanárok képzése/átképzése is elengedhetetlen.


< Vissza