GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNY felsőoktatási szakképzés

Utolsó módosítás dátuma : 2020. november 24.

Az Eszterházy Károly Egyetem gyógy- és fűszernövény technológus felsőoktatási szakképzést hirdet 2021 szeptemberétől.

A képzés célja:
A képzés célja olyan szakképzettség elérésének biztosítása, amelynek birtokosa képes a gyógy- és fűszernövények Magyarországon termeszthető fajainak termesztését megvalósítani, a vadon élő gyógynövények ismeretére, elkülönítésükre képes, a fenntartható gyűjtést, szárítást, feldolgozást meg tudja szervezni, az egyes munkafolyamatokat megtervezi és azokat irányítja, az ökológiai adottságoknak megfelelően a termesztéstechnológia elemeit összehangolni és adaptálni tudja. Jártas a feldolgozás módjaiban, a minőségi követelmények előírásaiban és a forgalmazás rendjében. Ismeri a gyógy- és fűszernövények felhasználásának lehetőségeit, formáit, rendelkezik az ehhez szükséges gyógynövény- és drogismerettel.

Orvosi zsálya (Salvia officinalis) (fotó: dr. Jana Táborská)

A szakképzettség oklevélben történő megjelölése:
felsőfokú gyógynövény technológus (Medicinal Plant Technologist)

A képzési idő félévekben: 4 félév
3 félév elméleti
1 félév összefüggő szakmai gyakorlat.

A képzés helyszíne:
- Eger, Természettudományi Kar, Biológiai Intézet
A képzés az egri egyetem Leányka úti Campusán történik, közel a Bükki Nemzeti Park csodálatos területeihez és közel az egri borvidék szőlőihez. A város közlekedési lehetőségei kiválóak, Budapestről könnyen megközelíthető. A campus modern oktatási infrastruktúrával rendelkezik, szakmailag is jól felszerelt épületei igényesen parkosított környezetben helyezkednek el. A tantárgyakat kiváló kutatók, gyakorlati szakemberek oktatják több karról is.

Finanszírozási forma:
- magyar állami ösztöndíjas (nappali, levelező)
- önköltséges (nappali, levelező)
Az önköltség mértéke 2020-ban:
- nappali tagozaton: 200.000,- Ft/félév
- levelező tagozaton: 180.000,- Ft/félév

Nyelvvizsga-követelmény: nincs

Mit fogsz tanulni?
A képzési program modulokra tagolódik. A közös kompetencia modulon belül munkaerő-piaci ismereteket, idegen nyelvet, szakmai információfeldolgozási ismereteket és kommunikációs ismereteket tanulhatsz. Az agrárképzési terület szerinti közös modul tantárgyai az alapvető, ill. legfontosabb természettudományi, műszaki, mezőgazdasági, jogi alapismereteket ölelik fel. A képzés döntő részét a szakképzési modul teszi ki, ahol elsajátíthatod a gyógynövény ágazathoz kapcsolódó általános és technológiai ismereteket (gyógynövény- és drogismeret, gyógy- és fűszernövények termesztése, vadon termő gyógynövények gyűjtése, gyógy- és fűszernövények feldolgozása, minősítése), továbbá a gazdálkodást megalapozó és segítő vállalkozási, marketing, üzemszervezési ismereteket.
A képzésben fontosnak tartjuk a mezőgazdasági ill. kertészeti termesztés és termék-előállítás kiegészítő (növénytermesztés, kertészet, ökológiai termesztés és termék-előállítás, élelmiszertechnológia és -biztonság, természetvédelem) oktatását. A Növénytani és Növényélettani Tanszék már jártas a szak és képzési terület feladataiban, hiszen a gyógy- és fűszernövény termesztő FSZ több éven keresztül népszerű szakja volt az egyetemnek. Herbárium, botanikus kert, külső gyakorlati helyszínek segítik a képzés lebonyolítását. A képzés tematikus programja támogatja a 2020-30 közötti időszak biodiverzitás és növénymegőrzési stratégiáját és beépíti a képzésbe ezek elemeit.

A képzési időn belül kiemelt szerepet kap a gyakorlati ismeretek, készségek megszerzése, ezért a gazdasági gyakorlat, a nyári gyakorlat és az összefüggő szakmai gyakorlat szintén szerves részét képezik a szakképzési programjának. Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama a 4. félévben teljes idejű (nappali) képzésben: egy félév, legalább 560 óra, amely az agrártermelés sajátosságai miatt megosztható, de legalább öthetes összefüggő szakmai gyakorlatot kell külső szakmai gyakorlóhelyen teljesíteni. Részidős (levelező) képzésben a szakmai gyakorlat hat hét (ebből összefüggő három hét), legalább 240 óra.

A felsőoktatási szakképzés képzés felelőse és kapcsolattartó:
Pénzesné dr. Kónya Erika tszv. egyetemi docens, email: biologia@uni-eszterhazy.hu

Bíbor kasvirág (Echinacea purpurea) (fotó: dr. Jana Táborská)


< Vissza