Pályázati felhívás

Utolsó módosítás dátuma : 2015. október 07.

Az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Diákköri Bizottsága Pályázatot hirdet TDK kutatómunka támogatására.

A támogatásban az Eszterházy Károly Főiskola nappali és levelező tagozatos, aktív jogviszonnyal rendelkező diákjai részesülhetnek, akik az alábbi feltételeknek megfelelő pályázatot nyújtanak be és a Tudományos Diákköri Bizottság pályázatukat támogatja.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a kitöltött adatlapot (letölthető a http://tdk.ektf.hu oldalról),
• a kutatás munkatervét (formanyomtatvány letölthető a http://tdk.ektf.hu oldalról),
• témavezetői ajánlást (nincs kötött formátuma)
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázó vállalja, hogy a támogatási időszak befejezését követően a 2015/16-os tanév folyamán nevez az intézményi TDK fordulóra, és továbbjutása esetén részt vesz a XXXIII. OTDK-n (2017. április)
• nyilatkozat arról, hogy TDK kutatási támogatásban más forrásból nem részesül.

A támogatás összege: bruttó 40.000 Ft
A támogatás időtartama: egyszeri támogatás (2015. november)

Támogatott pályázatok száma: 80, az alábbiak szerint
BTK: 25 fő
CK: 5 fő
GTK: 11 fő
TKTK: 20 fő
TTK: 19 fő

A pályázatot 2015. szeptember 21-ig kérjük benyújtani az alábbiak szerint:
1) A pályázati adatlap, a kutatási terv (munkaterv), és az oktatói ajánlás eredeti, NYOMTATOTT, kék tollal aláírt egy példányát a Főiskolai Tudományos Diákkori Bizottság titkárságára lehet leadni (Vajonné Magyari Anikó FTDB titkár, „B" épület 116. iroda), személyesen vagy postai úton.
2) A pályázati adatlapot elektronikusan, WORD formátumban is kérjük elküldeni a maniko@ektf.hu e-mail címre Vajonné Magyari Anikó FTDB titkárnak.
3) Ugyanakkor kérjük, hogy a pályázati elbírálás meggyorsítása érdekében minden pályázó elektronikusan is juttassa el teljes pályázati anyagát (adatlap, munkaterv, ajánlás/ok) saját TDK tanárelnökének szkennelt dokumentumként (pdf) egyetlen fájlban, melynek neve a pályázó neve és kara, pl. Nagy_Maria_BTK. (Tanszéki elnökök és elérhetőségeik: http://tdk.ektf.hu/tdk_korok_tehetseggondozo_muhelyek).

Kérjük a levél tárgyaként a TÁMOP 4.2.2-es jelzet feltüntetését.

A támogatás a TÁMOP- 4.2.2. B-15/1/KONV- 2015-0016 A tudományos képzés műhelyeinek továbbfejlesztése az Eszterházy Károly Főiskolán pályázaton belül valósul meg.


Dr. Reichmann Angelika
elnök, Főiskolai Tudományos
Diákköri Bizottság

Letölthető anyagok:
Pályázati felhívás
Pályázati adatlap
Kutatási terv


< Vissza