Szakmai gyakorlatok eljárásrendje

Utolsó módosítás dátuma : 2020. április 17.

Nem pedagógusképzésben zajló Szakmai gyakorlatok teljesítésével kapcsolatos átmeneti eljárásrend a járványügyi veszélyhelyzet miatt kialakult helyzetben az Eszterházy Károly Egyetemen.

Az átmeneti eljárásrend hatálya azokra a hallgatókra terjed ki, akik a járványügyi veszélyhelyzet kihirdetése előtt megkezdték a szakmai gyakorlatukat, illetve akiknek a 2019-20-as tanév II. félévében esedékes a szakmai gyakorlatuk teljesítése, de az a járványügyi veszélyhelyzet miatt felfüggesztésre került, vagy el sem kezdődött.
Abban az esetben, ha a hallgatónak lehetősége van tovább dolgozni (akár online is), vagy lehetősége volt gyakorlati helyet váltani, a szakmai gyakorlat teljesítése a szokásos rendben zajlik.

- Amennyiben az adott szak KKK-jában meghatározott szakmai gyakorlati munkaórák 70%-át sikerül a hallgatónak teljesítenie az abszolutórium megszerzésének határidejéig, elfogadjuk a szakmai gyakorlat teljesítését.
- A követelmények teljesítése nem csak a szak KKK-jában meghatározott gyakorlati munkaórák számának 70%-os teljesülése lehet, hanem olyan lehetőségeket is biztosítunk, amelyekkel az elvárt teljesítmény pótolható/helyettesíthető abban az esetben, ha a hallgatónak – rajta kívül álló okból – az abszolutórium megszerzésének határidejéig nincs lehetősége a gyakorlati helyen teljesíteni az elvárt szakmai gyakorlati óraszám legalább 70%-át.
- A felfüggesztésre került szakmai gyakorlatok esetében a szakfelelős, illetve bizonyos szakok esetében az adott campuson kijelölt szakfelelős pár (továbbiakban szintén szakfelelős) feladata, hogy otthon végezhető írásbeli projektfeladatokat, szakmai feladatokat jelöljön ki az érintett hallgatók számára a kieső szakmai gyakorlati munkaórák pótlására/helyettesítésére. A hallgató ezen feladatok elvégzéséről a szakfelelős által kijelölt módon írásban számol be (pl. kiegészíti ezzel a szakmai gyakorlatról készülő írásos beszámolóját), melyet a szakfelelős bírál el, és elfogadás esetén rögzíti a Neptun rendszerben a megfelelő bejegyzést (aláírást vagy gyakorlati jegyet) a szakmai gyakorlat teljesítésének igazolásaként.
- A teljes szemeszter idejében zajló összefüggő szakmai gyakorlatok esetén az elvárt teljesítmény projektfeladattal vagy szakmai feladattal történő pótlása/helyettesítése akkor engedélyezhető, ha a már teljesített szakmai gyakorlati óraszám megközelíti a kötelező szakmai gyakorlati óraszám 40%-át. Ennek elbírálása a szakfelelős hatásköre.
- Fentiek azon hallgatókra is vonatkoznak, akik a tavaszi félév során felfüggesztésre került kurzus pótlása, vagy a szakmai gyakorlatuk teljesítésben való elmaradásuk miatt csak 2020. augusztus 31-én tesznek záróvizsgát. (Erre az augusztusi pótzáróvizsgára csak ezen okok miatt lemaradt hallgatók jelentkezhetnek be.)
Tehát, azon hallgatóktól, akiknek a nyári időszakban szakmai gyakorlati elmaradást kell pótolniuk, szintén a szakmai gyakorlati követelmények teljesítésének a legalább 70%-át várjuk el (ebből a teljes szemeszter hosszúságú gyakorlatok esetén közel 40%-ot a szakmai gyakorló helyen). Számukra is biztosítjuk azokat a lehetőségeket, amelyekkel a kieső munkaórák pótolhatók/helyettesíthetők. Az ő esetükben az abszolutórium megszerzésének a határideje: 2020. augusztus 28.
Az érintett hallgatók, akiknek a szakmai gyakorlatuk a 2019-20-as tanév II. félévében esedékes, de annak teljesítése a járványügyi veszélyhelyzet miatt felfüggesztésre került, vagy el sem kezdődött (függetlenül attól, hogy záróvizsgájuk 2020. júniusban vagy augusztusban esedékes), kötelesek a kapcsolatot felvenni szakfelelősükkel 2020. április 30-ig a teljesítéshez szükséges pótlás/helyettesítés módjának az egyeztetése céljából.


< Vissza