Szakdolgozati témák a Biológiai Intézetben

Utolsó módosítás dátuma : 2019. március 14.

Alább olvashatóak a Biológiai Intézet oktatóinak aktuális szakdolgozati témái.

Szakdolgozati témák, Növénytani és Növényélettani Tanszék

Pénzesné dr. Kónya Erika

1. Mohák klonális reprodukciójának ökológiája: in situ, ex situ terjedés
2. Növényfajok életmenetelének ex situ, in situ kísérletes vizsgálata (magvetések, populációk életképességének vizsgálata, monitorozás, visszatelepítési kísérletek)
3. Az európai növénymegőrzés jó gyakorlatai és hazai vonatkozásai.
4. Pollináció kísérletes vizsgálata.

 

Dr. Vojtkó András
1. Védett növényfajokkal kapcsolatos vizsgálatok
• fajok társuláspreferenciájának vizsgálata
• valamely ritka, védett faj fenológiai vizsgálata (2 éves terepmunka szükséges)

2. Növénytársulástani vizsgálatok
• szukcesszió vizsgálatok természetes gyepekben
• növénytársulások ökológiai paramétereinek összehasonlító elemzése

3. Lakóhely, vagy ahhoz közeli terület botanikai feltárása, vizsgálata
• az Eger-patak Eger városon belüli szakaszának kísérő növényzete
• tájtörténet és a vegetáció alakulásának összefüggései középhegységi területeken

 

Dr. Sass-Gyarmati Andrea
1. Az Eszterházy Károly Egyetem Herbáriumának (EGR) digitális adatbázisa.
2. Mohaflorisztikai vizsgálatok a Nyugati-szigethegységben (Erdély: Románia)

 

Prof. Dr. Orbán Sándor

1. Védett mohafajok feltérképezése a Bükk hegységben
2. Versengési stratégiák vizsgálata különböző növénytársulásokban
3. Versengési stratégiák vizsgálata kriptogám társulásokban
4. Kriptogám társulások fraktál szerkezetének vizsgálata
5. A növényzet, klíma, talaj ökológiai rendszerének vizsgálata egy adott környezetben
6. Lakóhely környezetében lévő védett vagy nem védett erdőterület gombáinak leírása, szezonális viszonyai

 

Dr. Dulai Sándor
1. A vízhiány hatása vadbúza fajok, valamint búza-vadbúza genetikai vonalak fotoszintetikus paramétereire
2. A hőmérséklet hatása vadbúza fajok, valamint búza-vadbúza genetikai vonalak fotoszintetikus paramétereire
3. A magas sókoncentráció hatása vadbúza fajok, valamint búza-vadbúza genetikai vonalak fotoszintetikus paramétereire
4. Fotoszintézis ökofiziológiai vizsgálatok kryptogam és edényes növényeken
5. Búza-árpa introgressziós vonalak stresszélettani vizsgálata.
6. Fotoszintetikus folyamatok az egymással kölcsönhatásban fellépő abiotikus környezeti tényezők hatásai alatt.
7. Vad és genetikailag módosított növények stressz-toleranciájának vizsgálata
8. Extremofil intakt kékbaktérium kérgek energia átalakító folyamatainak vizsgálata extrém környezeti feltételek alatt, összefüggésben a fotoautotrof marsi élet lehetőségével

9. Intakt kryptobiotikus kérgek fotoszintetikus aktivitása Mars-szimulációs kezelések után.

 

Dr. Szűcs Péter
1. Lombos- és májmohák antifungicid és antibaktericid hatásának vizsgálata (laborvizsgálat)
2. Mohaflorisztikai vizsgálatok tetszőleges területen, településen vagy tájegységben (terepi és laborvizsgálat)
3. A mohák háztartási felhasználásának történelmi áttekintése (irodalmazás)
5. Ex-situ moha diaspóra-bank inkubálási vizsgálatok talajmintákból (laborvizsgálat és statisztikai feldolgozás)
6. A verpeléti ó- és újtemető mohafajkészletének összehasonlítása (terepi és laborvizsgálat)

 

Dr. Marschall Marianna
1. A növényi kiszáradástűrés fiziológiai mechanizmusainak vizsgálata különböző növényi modellrendszerekben
2. Fotoszintetikus válaszok tanulmányozása a kiszáradástűrés indukálható mechanizmusainak köréből kriptogám növényeken
3. Kriptogám növények fotoszintézis.ökofiziológiai vizsgálata
4. Invázív növényfajok ökofiziológiai vizsgálata
5. A szénhidrátanyagcsere jellegzetességeinek vizsgálata abiotikus környezeti tényezők függvényében különböző növényi rendszerekben
6. Fruktántartalmú növények anyagcsereélettani jellemzőinek, stressztűrőképességének a vizsgálata
7. A nitrát-reduktáz aktivitásának vizsgálata abiotikus környezeti tényezők függvényében különböző növényi rendszerekben
8. Extrém élőhelyről származó kriptobiotikus kérgek ökofiziológiai vizsgálata összefüggésben a Marsi élet lehetőségével.
9. Eger pollenmonitoring vizsgálatához köthető adatelemzések.

 

Biológiai Intézet, Állattani Tanszék

 

Dr. Emri Zsuzsanna
1. Függőséget okozó szerek központi idegrendszeri hatásai
2. EEG aktivitás jellemzése különböző mértékű és jellegű figyelmet igénylő feladatok végzésekor. (Dr. Emri Zsuzsanna és Kvaszingerné Prantner Csilla)
3. Talamokortikális sejtek modellezése (Dr. Emri Zsuzsanna és Dr. Antal Károly) (angol nyelvtudás javasolt)

 

Dr. Varga János
1. Mohák állatközösségei

 

Dr. Estók Péter
1. Kisemlősfaunisztikai kutatások bagolyköpet-analízissel
2. Erdőlakó denevérek kutatása

 

Dr. Csuzdi Csaba
1. A Lumbricidae család morfológiai alapú klasszifikációjának és molekuláris filogéniájának összehasonlítása.
2. A klasszikus formalinos és a mustár-oldatos gyűjtési módszer összehasonlítása földigilisztáknál.

 

Dr. Antal Károly
1. Idegi aktivitások modellezése: talamikus sejtek működése
2. Idegi aktivitások elemzése: EEG aktivitások elemzése

 

Biológiai Intézet

Együd Bence Norbert

Környezeti nevelési
1. Egy szabadon választott tanösvény szakmódszertani feldolgozása
2. A biológiai vízminőségvizsgálat alkalmazása az általános iskolai természetismeret oktatásban
3. A biológiai vízminőségvizsgálat alkalmazása a középiskolai biológia oktatásban

Digitális tananyagok alkalmazása a biológia szaktanteremben
1. A Realika – digitális foglalkozásgyűjtemény és oktatásszervezési szoftver biológia tananyagegységeinek gyakorlati alkalmazása a középiskolában

A tanórán kívüli tanulás lehetőségei
1. A Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny szerepe az általános iskolai biológiaoktatásban
2. A Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny szerepe a középiskolai biológiaoktatásban
3. A Magyar Biológiai Társaság szakosztályainak működése, valamint a Pedagógus Szakosztály szerepvállalása a biológiaoktatásban
4. Az egészségnevelés és a környezeti nevelés tanórán kívüli módszerei az általános iskolában
5. Az egészségnevelés és a környezeti nevelés tanórán kívüli módszerei a középiskolában

Munka a biológiai laboratóriumban
1. A fénymikroszkópos fotózás lehetőségei, alkalmazása az általános iskolai biológiaoktatásban
2. A fénymikroszkópos fotózás lehetőségei, alkalmazása a középiskolai biológiaoktatásban

 

Dr. Bóka Beáta
1. Bioanalitikai módszerek fejlesztése


< Vissza