A képzés bemutatása

Utolsó módosítás dátuma : 2020. szeptember 09.

Biológia BSc

Szakfelelős:

Dr. Marschall Marianna
Intézetvezető főiskolai tanár
E-mail: marschal.marianna@uni-eszterhazy.hu
Iroda: D.III.309
Tel: 36/520-400/4152


Tanulmányi ügyintéző:

Szabó Bálint Éva
E-mail: balint.eva@uni-eszterhazy.hu
Iroda: B. épület, 28. szoba
Tel: 36/520-400/4175
Hallgatói ügyintézés:
Hétfő: 9.30-11.00
Szerda: 9.30-11.00
Péntek: 8.00-11.00

Képzési forma, munkarend: alapképzés, nappali és levelező
Képzési idő: 6 félév

Érettségi követelmény: biológia és fizika vagy földrajz vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni).

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: biológus
Specializációk: biológia, biológus laboratóriumi operátor
A képzés célja: olyan biológusok képzése, akik természettudományos (biológiai, kémiai, fizikai), matematikai és informatikai alapismereteik birtokában képesek a biológia legfontosabb összefüggéseinek az elemzésére, új biológiai ismeretek megszerzésére, biológiai feladatok megtervezésére, megoldására és értékelésére. Ismerik tudományterületükön a legfontosabb kutatási módszereket laboratóriumi és terepi körülmények között egyaránt. Szakterületükön rutinszerűen alkalmazzák a klasszikus és a legmodernebb technikákat, laboratóriumi és egyéb módszereket, a számítógépes adatfeldolgozást. Megszerzett tudásuk birtokában alkalmasak a képzés második ciklusában történő folytatására. Tanulmányaikat befejezve képesek lesznek önálló biológiai tudományos probléma felvetésére, egyszerűbb kísérleti megoldások tervezésére, kivitelezésére és értékelésére.

Az ideális jelentkező: szereti a biológiát, a természettudományokat, a természet és az életjelenségek megfigyelését, tanulmányozását terepi és laboratóriumi körülmények között egyaránt. Érdeklik a modern biológia kihívásai, legújabb módszerei, vívmányai. Szeretne jártasságot szerezni a modern kémiai, biológiai laborvizsgálatokban, a molekuláris biológia gyakorlatában. Képes a biológiai vizsgálatokban széles körben alkalmazni a számítástechnikai és informatikai ismereteket. Jó kapcsolatteremtő és kommunikációs képességgel, és idegen nyelvtudással rendelkezik.

Nyelvi követelmények: az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés: hallgatóink a diploma megszerzése után magyarországi és külföldi egyetemeken a biológia alapszakra épülő mesterképzések valamelyikében, illetve ez után három éves doktori (PhD) programban folytathatják tanulmányaikat.

A szakma szépségei: a biológia alapképzést teljesítő hallgató a biológia legkülönfélébb szakterületeinek megfelelően változatos munkakörökben helyezkedhet el. Alkalmas lesz rutinszerű feladatok ellátására, fejlesztő, tervező munkára, alap- és alkalmazott kutatások végzésére, oktatásra. A biológus laboratóriumi operátor szakirányt befejező szakemberek korszerű gyakorlati ismereteik birtokában a legkülönfélébb biológiai, orvosi és egészségügyi, élelmiszeripari, környezetvédelmi, minőségvizsgáló laboratóriumok asszisztensei lehetnek közvetlenül képzésük befejezése után.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek: a biológia alapszakkal valamennyi biológusi életpálya megalapozható (pl. a botanikus, zoológus, hidrobiológus, növénybiológus, mikrobiológus, antropológus, genetikus, evolúcióbiológus, etológus, ökológus, tengerbiológus, molekuláris biológus, biokémikus, neurobiológus, természet- és környezetvédelmi szakember, egészségügyi szakterületen, dolgozó biológus, stb...). Ennek megfelelően nagyon változatosak az elhelyezkedési lehetőségek: biológiai, orvosi- és egészségügyi szaklaboratóriumokban, élelmiszerbiztonsággal foglalkozó, vízügyi, környezetvédelmi, mezőgazdasági, gyógyszeripari, minőségvizsgáló szaklaboratóriumokban, felsőoktatásban, akadémiai kutatóhelyeken, állam- és közigazgatási hivatalok biológiával kapcsolatos szakhatóságainál.

Mintatantervek:
Biológia BsC szak, nappali tagozat mintatanterve
Biológia BsC szak, levelezős tagozat mintatanterve

Záróvizsga témakörök:
Záróvizsga témakörök 2020

 


< Vissza