Gyógynövényismereti szakreferens

Utolsó módosítás dátuma : 2019. október 17.

A képzés leírása

Szakirányú továbbképzési program címe: Gyógynövényismereti szakreferens
Programfelelős: Pénzesné dr. Kónya Erika, dékán, tanszékvezető egyetemi docens

Jelentkezési feltétel: Természettudomány, orvos- és egészségtudomány vagy agrár képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél
További jelentkezési feltétel:
A képzésre jelentkezhetnek elsősorban azok, akik érdeklődnek azok iránt a ritka vagy gyakori növények iránt, amelyek vagy a gyógyszerkönyv, vagy a táplálkozási tapasztalatok szerint gyógyításra alkalmas hatóanyagokat tartalmaznak. A kurzus hasznos lehet biológusoknak, orvosoknak, állatorvosoknak, egészségügyben, gyógyszeriparban dolgozóknak, pedagógusoknak, természettudományos végzettségű szakembereknek.

Képzési idő: 266 óra (3 félév)
Megszerzendő kreditek száma: 90 kredit

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: gyógynövényismereti szakreferens

A képzési program rövid tartalma, fontosabb információk:

A képzés során elsajátítandó kompetenciák:
Biológiai alapismeretek, Rendszerszemléletű határozási ismeretek; Életközösségek működésének komplex rendszere; Gyógynövények alkalmazása a gyakorlatban; Fenntartható gazdálkodási formák; Gyógynövény-és drogismereti tanácsadás; Partnerség menedzsment; Proaktivitás –lehetőségek feltárása, kezdeményezőkészség; Kommunikációs és problémamegoldó készség; Prezentációs készség; Kreativitás; A hallgatók motiválása; Vizualizáció.

Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
Botanikai és ökológiai alapismeretek; Gyógynövények, drogok ismerete és használatuk; Fenntarthatósági ismeretek.
Személyes adottságok, készségek:
Szakmai készségfejlesztés; Kommunikáció, konfliktuskezelési készségek fejlesztése; Team munka, együttműködés, kooperációs készségek fejlesztése, Projektszemlélet elsajátítása.


A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A gyógynövény ismereti szakreferens szakképzettség birtokában a biológus, orvos, állatorvos,
népegészségügyi szakember, természettudományos végzettségű diplomás szakember alkalmas:
- a természetben előforduló és termesztett gyógynövények begyűjtésére, gyűjtési tervek kidolgozására és tervezésére a gyűjtési engedélyek beszerzésével együtt,
- vadon élő gyógynövények termesztésbe vonásának koordinálására és megvalósítására vonatkozó tervek, tanulmányok készítésére.
- Fogyasztóvédelmi szakhatóságok által kért gyógynövény fajazonosítási vizsgálatokhoz jelentés készítésére.
- A gyógynövények azonosításával, elsődleges feldolgozásával, tárolásával, használatával és kockázataival kapcsolatos tanácsadásra.
- Környezeti adatok feldolgozására és értékelésére, a gyógynövények természetes élőhelye szempontjából.
- Ökológiai gazdálkodóknak, gyógynövény feldolgozó üzemeknek tanácsadás, szakvélemény készítésére.
- Élő és holt gyűjtemények, gyógynövény törzsgyűjtemények, génbankok létrehozására, kezelésére.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök, és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

Ismeretkörök Kredit
Botanikai és ökológiai alapismeretek (Növénytani alapismeretek, Ökológia, Alkalmazott biológia és élettan, Élőhelyismeret) 20
Gyógynövények és drogok ismerete és használatuk kockázatai (Termesztett gyógy- és fűszernövények ismerete, Gyógynövény- és drogismeret, Exotikus gyógy- és fűszernövények ismerete, Gombaismeret, gyógygombák, Ehető és mérgező növények, Vadon élő gyógynövények gyűjtése és feldolgozása 30
Fenntarthatósági ismeretek (Természetvédelmi ismeretek, Alternatív növénytermesztési technológiák, Élő és holt gyűjtemények létrehozása, fenntartása) 15
Speciális ismeretek (Ökotoxikológia, Terepgyakorlat, Szakszeminárium) 15
Záródolgozat (portfolió) 10
Összesen 90

< Vissza