Szakdolgozati témák

Utolsó módosítás dátuma : 2020. november 01.

Alább olvashatóak a Biológiai Intézet oktatóinak szakdolgozati és TDK témái.

NÖVÉNYTANI ÉS NÖVÉNYÉLETTANI TANSZÉK

Pénzesné dr. Kónya Erika
1. Mohák klonális reprodukciójának ökológiája: in situ, ex situ terjedés
2. Növényfajok életmenetelének ex situ, in situ kísérletes vizsgálata (magvetések, populációk életképességének vizsgálata, monitorozás, visszatelepítési kísérletek)
3. Az európai növénymegőrzés jó gyakorlatai és hazai vonatkozásai.
4. Pollináció kísérletes vizsgálata.

Dr. Vojtkó András
1. Védett növényfajokkal kapcsolatos vizsgálatok
• fajok társuláspreferenciájának vizsgálata
• valamely ritka, védett faj fenológiai vizsgálata (2 éves terepmunka szükséges)
2. Növénytársulástani vizsgálatok
• szukcesszió vizsgálatok természetes gyepekben
• növénytársulások ökológiai paramétereinek összehasonlító elemzése
3. Lakóhely, vagy ahhoz közeli terület botanikai feltárása, vizsgálata
• az Eger-patak Eger városon belüli szakaszának kísérő növényzete
• tájtörténet és a vegetáció alakulásának összefüggései középhegységi területeken

Dr. Sass-Gyarmati Andrea
1. Az Eszterházy Károly Egyetem Herbáriumának (EGR) digitális adatbázisa.
2. Mohaflorisztikai vizsgálatok a Nyugati-szigethegységben (Erdély: Románia)

Prof. Dr. Orbán Sándor
1. Védett mohafajok feltérképezése a Bükk hegységben
2. Versengési stratégiák vizsgálata különböző növénytársulásokban
3. Versengési stratégiák vizsgálata kriptogám társulásokban
4. Kriptogám társulások fraktál szerkezetének vizsgálata
5. A növényzet, klíma, talaj ökológiai rendszerének vizsgálata egy adott környezetben
6. Lakóhely környezetében lévő védett vagy nem védett erdőterület gombáinak leírása, szezonális viszonyai

Dr. Dulai Sándor
1. A vízhiány hatása vadbúza fajok, valamint búza-vadbúza genetikai vonalak fotoszintetikus paramétereire
2. A hőmérséklet hatása vadbúza fajok, valamint búza-vadbúza genetikai vonalak fotoszintetikus paramétereire
3. A magas sókoncentráció hatása vadbúza fajok, valamint búza-vadbúza genetikai vonalak fotoszintetikus paramétereire
4. Fotoszintézis ökofiziológiai vizsgálatok kryptogam és edényes növényeken
5. Búza-árpa introgressziós vonalak stresszélettani vizsgálata.
6. Fotoszintetikus folyamatok az egymással kölcsönhatásban fellépő abiotikus környezeti tényezők hatásai alatt.
7. Vad és genetikailag módosított növények stressz-toleranciájának vizsgálata
8. Extremofil intakt kékbaktérium kérgek energia átalakító folyamatainak vizsgálata extrém környezeti feltételek alatt, összefüggésben a fotoautotrof marsi élet lehetőségével
9. Intakt kryptobiotikus kérgek fotoszintetikus aktivitása Mars-szimulációs kezelések után.
Az oktató prezentációja az aktuális szakdolgozati és TDK témákkal kapcsolatosan_2020_október

Dr. Szűcs Péter
1. Mohaflorisztikai vizsgálatok tetszőleges területen, településen vagy tájegységben
2. A parádfürdői park mohadiverzitásának vizsgálata
3. Ex-situ moha diaspóra-bank inkubálási vizsgálatok talajmintákból
4. Mohadiverzitás és –borítás vizsgálatok bükk-hegységi lucos és bükkös állományokban
Az oktató prezentációja az aktuális szakdolgozati és TDK témákkal kapcsolatosan 2020_október

Dr. Marschall Marianna
1. A növényi kiszáradástűrés fiziológiai mechanizmusainak vizsgálata különböző növényi modellrendszerekben
2. Fotoszintetikus válaszok tanulmányozása a kiszáradástűrés indukálható mechanizmusainak köréből kriptogám növényeken
3. Kriptogám növények fotoszintézis.ökofiziológiai vizsgálata
4. Invázív növényfajok ökofiziológiai vizsgálata
5. A szénhidrátanyagcsere jellegzetességeinek vizsgálata abiotikus környezeti tényezők függvényében különböző növényi rendszerekben
6. Fruktántartalmú növények anyagcsereélettani jellemzőinek, stressztűrőképességének a vizsgálata
7. A nitrát-reduktáz aktivitásának vizsgálata abiotikus környezeti tényezők függvényében különböző növényi rendszerekben
8. Extrém élőhelyről származó kriptobiotikus kérgek ökofiziológiai vizsgálata összefüggésben a Marsi élet lehetőségével.
9. Eger pollenmonitoring vizsgálatához köthető adatelemzések.
 

ÁLLATTANI TANSZÉK

Dr. Emri Zsuzsanna
1. Függőséget okozó szerek központi idegrendszeri hatásai
2. EEG aktivitás jellemzése különböző mértékű és jellegű figyelmet igénylő feladatok végzésekor. (Dr. Emri Zsuzsanna és Kvaszingerné Prantner Csilla)
3. Talamokortikális sejtek modellezése (Dr. Emri Zsuzsanna és Dr. Antal Károly) (angol nyelvtudás javasolt)
Az oktató prezentációja az aktuális szakdolgozati és TDK témákkal kapcsolatosan_2020_szeptember

 Dr. Varga János
1. Mohák állatközösségei

Dr. Estók Péter
1. Kisemlősfaunisztikai kutatások bagolyköpet-analízissel
2. Erdőlakó denevérek kutatása

Dr. Csuzdi Csaba
1. A Lumbricidae család morfológiai alapú klasszifikációjának és molekuláris filogéniájának összehasonlítása.
2. A klasszikus formalinos és a mustár-oldatos gyűjtési módszer összehasonlítása földigilisztáknál.

Dr. Antal Károly
1. Idegi aktivitások modellezése: talamikus sejtek működése
2. Idegi aktivitások elemzése: EEG aktivitások elemzése

Dr. Murányi Dávid
1. A Bükk-hegység álkérész (Plecoptera) faunája
2. Albánia álkérész (Plecoptera) faunája
3. Indokína keresztesszárnyú álkérészeinek (Plecoptera: Nemouridae) taxonómiai problémái
4. A littorális moha, mint pataklakó gerinctelenek potenciális refúgiuma áradások esetén
5. Longinos Navás vízirovar taxonjai
6. F.J. Pictet monográfiája előtti álkérész (Plecoptera) leírások
Dr. Murányi Dávid szakdolgozati témáinak részeletes leírásai ITT tölthetőek le.
Az oktató prezentációja az aktuális szakdolgozati és TDK témákkal kapcsolatosan_2020_szeptember

Kiss Csaba
Morfológiai kutatások
- Szöcskeegér (Sicista sp.) fajok közötti koponyamorfológiai eltérések elemzése komputertomográfiai vizsgálatok segítségével
- Recens taxonokon belüli diverzifikáció vizsgálata különböző geometriai morfometriai módszerek (2D GMM) segítségével
Kameracsapdás kutatások
- Molnárgörény (Mustela eversmanii) és mezei hörcsög (Cricetus cricetus) együttélése agrárkörnyezetben
- Nagyragadozók: barna medve (Ursus arctos), szürke farkas (Canis lupus), eurázsiai hiúz (Lynx lynx) és zsákmányuk monitoring vizsgálata a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság területén
- Kisemlősök kameracsapdás faunisztikai monitorozása a Borsodi Mezőségben
Természetvédelmi kutatások
- Belterületen élő mezei hörcsögök (Cricetus cricetus) által okozott gazdasági és társadalmi problémák felmérése és térbeli elemzése
Az oktató prezentációja az aktuális szakdolgozati és TDK témákkal kapcsolatosan 2020_szeptember 

További szakdolgozati témák a Biológiai Intézetben

Együd Bence Norbert
Környezeti nevelési
1. Egy szabadon választott tanösvény szakmódszertani feldolgozása
2. A biológiai vízminőségvizsgálat alkalmazása az általános iskolai természetismeret oktatásban
3. A biológiai vízminőségvizsgálat alkalmazása a középiskolai biológia oktatásban
Digitális tananyagok alkalmazása a biológia szaktanteremben
1. A Realika – digitális foglalkozásgyűjtemény és oktatásszervezési szoftver biológia tananyagegységeinek gyakorlati alkalmazása a középiskolában
A tanórán kívüli tanulás lehetőségei
1. A Herman Ottó Kárpát-medencei Biológia Verseny szerepe az általános iskolai biológiaoktatásban
2. A Kitaibel Pál Középiskolai Biológiai és Környezetvédelmi Tanulmányi Verseny szerepe a középiskolai biológiaoktatásban
3. A Magyar Biológiai Társaság szakosztályainak működése, valamint a Pedagógus Szakosztály szerepvállalása a biológiaoktatásban
4. Az egészségnevelés és a környezeti nevelés tanórán kívüli módszerei az általános iskolában
5. Az egészségnevelés és a környezeti nevelés tanórán kívüli módszerei a középiskolában
Munka a biológiai laboratóriumban
1. A fénymikroszkópos fotózás lehetőségei, alkalmazása az általános iskolai biológiaoktatásban
2. A fénymikroszkópos fotózás lehetőségei, alkalmazása a középiskolai biológiaoktatásban

Dr. Bóka Beáta (Élelmiszertudományi Intézet)
1. Bioanalitikai módszerek fejlesztése

dr. Misik Tamás (Földrajz- és Környezettudományi Intézet)
biológus és biológia tanárszakos hallgatóknak:
1. Szelektív hulladékgyűjtés komplex vizsgálata adott településen, vagy adott kistérségben.
2. Lezárt vagy már rekultivált hulladéklerakó növény- és állatvilágának elemzése.
3. Működő regionális hulladéklerakó ökológiai szempontú vizsgálata. Élővilág és a környezeti tényezők kapcsolata.


< Vissza