Kutatások

Utolsó módosítás dátuma : 2015. október 12.

A Biológiai Intézetben folyó kutatások

Kriptogám botanikai kutatások

Virágtalan növények morfológiai, rendszertani és növényföldrajzi kutatása, adott taxonok revíziója világviszonylatban. Trópusi esőerdők virágtalan növény-együtteseinek ökológiai, társulástani és biodiverzitás analízise. A Kárpát-medence moha és zuzmóközösségeinek ökológiai és növényföldrajzi vizsgálata.

Részt vevő kutatók:
Prof. dr. Pócs Tamás, Prof. dr. Orbán Sándor, Pénzesné dr. Kónya Erika, dr. Szűcs Péter, Sass-Gyarmati Andrea

 

Növényi stresszfiziológiai, fotoszintézis ökofiziológiai és asztrobiológiai kutatások

Kriptogám és edényes növények stresszfiziológiai, fotoszintézis-ökofiziológiai jellemzése. Termesztett növények közel-rokon vad fajainak stresszélettani vizsgálata, stressztűrő és kimagasló beltartalmi összetételű fajták előállítása céljából. A főleg extremofil cianobaktériumokból álló kriptobiotikus kéreg összetételének, mikromorfológiájának, ökológiájának és stresszélettanának vizsgálata, különös tekintettel a marsi élet lehetőségeire.

Részt vevő kutatók:
dr. Marschall Marianna, dr. Dulai Sándor

 

Geobotanikai és vegetációtudományi kutatások

Alapozó növényföldrajzi, növénytársulástani felmérések és florisztikai feltárások az Észak-magyarországi-középhegység földrajzi nagytáj különböző területein.

Részt vevő kutatók:
dr. Vojtkó András, dr. Jana Taborska

 

Konzervációbiológiai kutatások

Kriptogám és magasabbrendű növények ex situ konzervációbiológiai és szaporodásbiológiai vizsgálata. In situ vetési, laboratóriumi és szabadföldi csírázási kísérletek, életmenet- és terjedési vizsgálatok különböző növénytaxonokon. Allelopátiás kísérletek, vegetatív regeneráció, fitomassza vizsgálatok. Anyatelep és génbank létrehozás, fenntartás, törzsgyűjtemény elhelyezés.

Részt vevő kutatók:
Pénzesné dr. Kónya Erika, dr. Jana Taborska

 

Zootaxonómiai, zoobiogeográfiai és faunisztikai kutatások

Földigilisztafélék kutatása. Denevérek faunisztikai, bioakusztikai és konzervációbiológiai kutatása. Kisemlősök faunisztikai kutatása. Denevérlegyek faunisztikai kutatása.

Részt vevő kutatók:
dr. Csuzdi Csaba, dr. Varga János, dr. Estók Péter

 

Idegrendszer-modellezési kutatások

Humán patológiás állapotok vizsgálatát elősegítő modellek (genetikailag módosított egerek in vitro és in vivo elektrofiziológiai vizsgálata) tervezése, megalkotása, betegségek kialakításában részt vevő mechanizmusok leírása, új gyógyszer célpontok felfedezése, az egyes betegségek mögött álló közös mechanizmusok feltérképezése céljából. Neuronok jelátviteli és jelfeldolgozási sajátosságainak vizsgálata anatómiai és fiziológiai mérési adatok és szimulációs eredmények kombinálásával. Modellezés az ún. multikompartment és hálózat modellek használatával.

Részt vevő kutatók:
dr. Emri Zsuzsanna, dr. Antal Károly


< Vissza