Intézményi Házi TDK Konferencia

Utolsó módosítás dátuma : 2016. november 23.

2016. november 30. 14.00

Eszterházy Károly Egyetem, Egri Campus, Biológiai Intézeti TDK
EKE TTK 3300 Eger, Leányka u. 6. D épület 316 előadóterem

Bozóki Balázs (Biológia BSc): Kétéltű faunisztikai és vonulás kutatási vizsgálatok a Tápió-Hajta vidéke Tájvédelmi Körzetben
Konzulens: Dr. Varga János főiskolai docens, Németh András DINP őrkerület-vezető

Győrössy Dorottya (Biológia BSc): Két veszélyeztetett denevérfaj, a kis patkósdenevér (Rhinolophus hipposideros) és a kereknyergű patkósdenevér (Rhinolophus euryale) érzékelésökológiai vizsgálata, különös tekintettel akusztikai határozókulcs kidolgozására
Konzulens: Dr. Estók Péter főiskolai docens

Sosovicska Bernadett (Biológia BSc): A magyar szöcskeegér (Sicista trizona trizona) hazai maradványpopulációinak kutatása bagolyköpet-analízis segítségével
Konzulens: Dr. Estók Péter főiskolai docens

Szabadi Kriszta Lilla (Biológia BSc): Erdőlakó denevérfajok előfordulási sajátosságai az Északi-középhegységben
Konzulens: Dr. Estók Péter főiskolai docens

Fodor Petra (Biológia BSc): Botrytis cinerea izolátumok miniszatellit összetételének vizsgálata az Egri borvidéken
Konzulens: Dr. Juhász Ákos tudományos munkatárs

Kovács Alexandra Barbara (Biológia BSc): Pozitív és negatív szociális interakció hatása a kutyák együttműködési hajlandóságára
Konzulens: Dr. Gergely Anna, MTA TTK Pszichobiológiai Csoport, tudományos munkatárs

A Bíráló Bizottság elnöke:
Dr. Csuzdi Csaba DSc, egyetemi tanár

A Bíráló Bizottság tagjai:
dr. Marschall Marianna, főiskolai tanár,
dr. Emri Zsuzsanna, főiskolai tanár,
Vig Zsófia biológia-földrajz tanárszak 3. évf.


< Vissza