"Növényi Egészség Éve" pályázat

Utolsó módosítás dátuma : 2020. július 06.

Az idei esztendő, 2020 a Növényi Egészség Éve. Ebből az alkalomból a miskolci „Jedlik Ányos” TIT és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, partnerségben a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságával ismeretterjesztő cikkpályázatot hirdet tudományos kutatóknak és középiskolai tanároknak. A pályázat célja, hogy a szakemberek a tágan értelmezett növényi témájú ismeretterjesztés tudományos hátterét és összefüggéseit közérthető módon közkinccsé tegyék.

A pályázatot három kategóriában lehet benyújtani:
1.) Élet és Tudomány kategória: az egyéni pályázók ebben a kategóriában olyan, a széles nagyközönség számára írott, figyelemfelkeltő, az Élet és Tudomány stílusában készülő népsze- rűsítő cikkel pályázhatnak, amely a növényi egészség természettudományos, például biológiai,
kémiai, ökológiai, földrajzi vagy egyéb összefüggéseit, illetve tudománytörténeti múltját mutatja
be, saját kutatási eredményeket vagy megfigyeléseket is tartalmazó módon. A cikk terjedelme:
kb. 10-12 ezer n (szóközökkel). Ehhez 5-6 színes kép vagy ábra, grafikon, illusztráció is csatolandó.
2.) Természet Világa kategória: az egyéni vagy alkotóközösségben pályázók ebben a kate-góriában a természettudományok és a műszaki tudományok iránt érdeklődő olvasók számára
írott, figyelemfelkeltő, a Természet Világa stílusában készülő ismeretterjesztő közleménnyel
pályázhatnak, amely a növényi egészség természettudományos, például biológiai, kémiai, öko lógiai, földrajzi vagy egyéb összefüggéseit, illetve tudománytörténeti múltját mutatja be, saját
kutatásokra alapozva, szűk jegyzetapparátussal (maximum 10 végjegyzettel) és olvasmány- jegyzékkel kiegészítve (az 5 legfontosabb irodalmat megjelölve). A cikk terjedelme: 15-18 ezer
n (szóközökkel), amihez fekete-fehér vagy színes illusztráció is csatolható.
3.) Valóság kategória: a pályázók ebben a kategóriában a növények kultúrtörténeti és filozófiai
vonatkozásait bemutató, a társadalomtudományokhoz kapcsolódó, figyelemfelkeltő, a Valóság
stílusában készülő cikkel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 35-40 ezer n (szóközökkel).
Pályázni csak eredeti, máshol még nem közölt, illetve máshova közlésre be nem küldött cikkel lehet.
A pályamunkákat elektronikus úton a www.termvil.hu oldalon keresztül, az ott található útmutatás alapján
lehet benyújtani. A képeket, illusztrációkat külön-külön kép file-ban kell elmenteni, a szövegben csak az
ábra helyét kérjük feltüntetni. A pályázat elválaszthatatlan részét képezi a honlapról letölthető adatlap
kitöltése, s a pályázattal egy időben történő benyújtása.
A pályázatok beérkezési határideje: 2020. szeptember 30.
A pályaműveket a három lap szerkesztőbizottsága és a pályázat kiírói által felkért zsűri bírálja el októberben.
Mindhárom kategória első három helyezettje pénzdíjazásban részesül. Az egyes helyezések megoszthatók.
A szerkesztőségek jogot formálnak arra, hogy a díjazásban nem részesült, de közlésre alkalmas
cikkeket – a szerzőikkel egyeztetett szerkesztés után – ellenszolgáltatás nélkül megjelentessék.
A pályázat beküldői a pályázaton való részvétellel egyben hozzájárulnak cikkük online közzétételéhez
is a lapok internetes változatában.
A zsűri döntéséről 2020 novemberében, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a TIT lapjai adnak
majd tájékoztatást.
A projektet a Nemzeti Kulturális Alap támogatja.

 

A felhívás ITT tölthető le.


< Vissza