Kriptogám konferencia program

Utolsó módosítás dátuma : 2015. november 12.

III. Aktuális eredmények a kriptogám növények kutatásában konferencia (Conference of cryptogams: recent research in cryptogamic botany III)

2015. november 17. (kedd) C épület, 121. terem

8.00–10.00
Regisztráció, poszterek kihelyezése

10.00-10.15
A konferencia ünnepélyes megnyitója
OLLÉ János (tudományos és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes) megnyitó beszéde

PLENÁRIS ELŐADÁS SZEKCIÓ

10.15–10.45
PÓCS Tamás: A Cololejeunea nemzetség Ausztráliában (The genus Cololejeunea in Australia)

10.45–11.30
PADISÁK Judit: Az édesvízi fitoplankton biogeográfiája (Biogeography of freshwater phytoplankton)

11.30–12.00
FARKAS Edit: Egyedülálló vegyületek a zuzmók világában (The unique world of secondary lichen substances)

12.00–13.00 Ebéd

ELŐADÁS SZEKCIÓ

13.00-13.20
CSIKY János, MESTERHÁZY Attila: Mit tudunk a hazai csillárkákról? Fajszám, élőhelyi preferencia, veszélyeztetettség (What do we know about stoneworts of Hungary? Species number, habitat preference, vulnerability)

13.20–13.40
DEME Judit, KOVÁCS Dániel, TÜZES Dorottya, CSIKY János: A magyarországi Campylopus fajok élőhely-preferenciája a Mecsekben (Habitat preferences of Campylopus spp. in the Mecsek Mts. [Hungary])

13.40–14.00
KÖRMENDI Kitti, LENGYEL Edina, BUCZKÓ Krisztina, STENGER-KOVÁCS Csilla: Kiskunsági szikes tavak kovaalga és kovavázas ciszta összetétele (The diatom and siliceous cyst composition of the soda pans in the Kiskunság region)

14.00–14.20
LÁZÁR Diána, LENGYEL Edina, STENGER-KOVÁCS Csilla: A Nitzschia aurariae (Bacillariophyceae) ökofiziológiai vizsgálata (Ecophysiological investigation of Nitzschia aurariae [Bacillariophyceae])

14.20–14.40
Kávé szünet, poszterek megtekintése

14.40–15.00
MARSCHALL Marianna, SÜTŐ Szidónia: Újranedvesedés alatti fényvédelmi és regenerációs mechanizmusok háttérfolyamatainak, komponenseinek vizsgálata kiszáradástűrő és kiszáradásérzékeny mohafajokban (Investigation of background processes and the components of photoprotection and regeneration under rehydration in desiccation tolerant and desiccation sensitive bryophytes)

15.00–15.20
LENGYEL Edina, Yvonne NĚMCOVÁ, PADISÁK Judit: Kab-hegyi időszakos sekély tavak Chrysophyceae flórája (The Chrysophyceae flora of the shallow temporary lakes on Kab-hegy)

15.20–15.40
PAPP Beáta, SZURDOKI Erzsébet, Marko SABOVLJEVIĆ, Aneta SABOVLJEVIĆ, Jovana PANTOVIĆ, ÓDOR Péter: Szerb-magyar akadémiai együttmőködés (2013-2015) mohászati eredményei (Bryological results of Serbian-Hungarian inter-academic cooperation [2013-2015])

15.40–16.00
STENGER-KOVÁCS Csilla, LENGYEL Edina, BUCZKÓ Krisztina, ABONYI András, KOVÁCS W. Attila, KÖRMENDI Kitti, LÁZÁR Diána, HAJNAL Éva, KOVÁCS W. Attila, SZABÓ Beáta, PADISÁK Judit: Szikes tavak kovaalgáinak szerepe az ökológiai állapotbecslésben és a klímaváltozás hatásainak megértésében (The role of diatoms in the ecological status assessment and in the understanding the effect of the climate change in soda pans)

16.00–16.20
PAPP Viktor: Lignikol bazídiumos nagygombák a Juhdöglő-völgy Erdőrezervátumban (Lignicolous basidiomycetes in the Juhdöglő-völgy Forest Reserve)

16.20–16.40
HÖHN Mária, KOVÁCS Tibor: A Soroksári Botanikus Kert kriptogám élővilága – egy készülő könyv bemutatása (Cryptogams from the Soroksár Botanic Garden – presentation of an upcoming book)

16.40–18.00
Poszterek megtekintése

18.00
Vacsora

2015. november 18. (szerda) C épület, 121. terem

ELŐADÁS SZEKCIÓ

9.00–9.20
SÜTŐ Szidónia, MARSCHALL Marianna: Abiotikus stresszfaktorok hatásainak fénymikroszkópos vizsgálata Porella platyphylla sejtekben (Light microscopic study of Porella platyphylla cells under various abiotic stress factors)

9.20–9.40
SZABÓ Beáta, SELMECZY Géza Balázs, PADISÁK Judit, STENGER-KOVÁCS Csilla: A Stechlin-tó kovaalga összetételének tér- és időbeli változása (Spatial and temporal change of diatom composition in Lake Stechlin)

9.40–10.00
Peter ERZBERGER, NÉMETH Csaba: A magyarországi szisztematikus mohatérképezés legújabb eredményei (Remarkable records of Hungarian bryophytes from systematic grid cell recording in the period of 2014-2015)

10.00-10.20
Kávé szünet, poszterek megtekintése

10.20–10.40
BUCZKÓ Krisztina, ABONYI-KESZTE Barbara, POZDERKA Virág: Diatóma-alapú környezetrekonstrukciók Mezozoikumtól az Antropocénig Közép- és Dél-Európában (Diatom-based paleoecological reconstructions from Mesozoicum till Antropocene in Central- and South-Europe)

10.40–11.00
ÓDOR Péter, KOVÁCS Bence: Lophocolea heterophylla májmoha túlélése, különböző mikroklímatikus feltételeket biztosító erdészeti beavatkozások után (Survival of an epixylic liverwort (Lophocolea heterophylla) after various forest management treatments providing different microclimatic conditions)

11.00–11.20
MATUS Gábor, SZEPESI János, RÓZSA Péter, LŐKÖS László: Xanthoparmelia mougeotii, hazánk zuzmóflórájának újonnan megtalált tagja (Xanthoparmelia mougeotii, newly discovered member of the Hungarian lichen flora)

11.20–11.40
Marko SABOVLJEVIĆ, PAPP Beáta, SZURDOKI Erzsébet, Milorad VUJIČIĆ, Aneta SABOVLJEVIĆ, ÓDOR Péter: Eredmények az ex situ moha védelem területén szerb-magyar akadémiai együttműködés keretében (Bryophyte ex situ conservation in the frame of inter-academic cooperation between Serbia and Hungary)

11.40–12.00
SZURDOKI Erzsébet, ÓDOR Péter, PAPP Beáta: Sziklagyepi mohaközösségek dinamikájának vizsgálata a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer keretében (Investigation of bryophyte assemblages of rocky grasslands in the framework of Hungarian Biodiversity Monitoring System)

12.00 –13.00
Ebéd

13.00–13.20
BALOGH Rebeka, BÉREGI Balázs, Martins Lucas SARAIVA, NOVÁK Tibor, LŐKÖS László, PAPP Beáta, VARGA Nóra, MATUS Gábor: Moha-zuzmó-mikrogomba közösség összetétele és biomasszája legelt és kizárt mészkerülő nyílt homoki gyepben (Moss, lichen, microfungus community in grazed and fenced stand of an open acidic sandy grassland: composition and biomass)

13.20–13.40
DULAI Sándor, KERESZTURI Ákos, RADNAI Zsófia, TARNAI Réka, FARKAS Edit, PÓCS Tamás: Egyfaktoros Mars-szimulációs kezelések hatása az intakt kriptobiotikus kérgek túlélésére és fotoszintetikus aktivitására (Surviving and photosynthetic activity of intact cyptobiotic crusts under exposure to Mars-like single ecological factors)

13.40–14.00
FARKAS Edit, LŐKÖS László: Magyarországi zuzmófajok növényföldrajzi vonatkozásai (Phytogeographical remarks on some Hungarian lichens species)

14.00 – 14.20
LAUFER Zsanett, DULAI Sándor, CSINTALAN Zsolt: Eltérő kitettségű élőhelyről származó kriptobiotikus kérgek mohakomponenseinek szezonális ökofiziológiai vizsgálata (Seasonal dynamics of photosynthetic thermal stability and xanthophyll cycle pigments in some moss components of cryptobiotic crusts exposed at different habitat in Bugac)

14.20 – 14.40
PÁLMAI Tamás, SZABÓ Beáta, PADISÁK Judit: Kerti tavak szerepe az algakutatásban és az ökofiziológiai vizsgálatokban (Role of garden ponds in algae research and ecophysiological study)

15.00
Konferencia zárása

POSZTER SZEKCIÓ (C épület, 121. terem előtti aula)

ABONYI-KESZTE Barbara, VIRÁG Attila, KORPONAI János, BUCZKÓ Krisztina: A landmark analízis alkalmazásának lehetősége a kovaalga taxonómiában (The potential of land mark analysis in diatom taxonomy)

CSIKY János, DEME Judit: Egy terjeszkedő faj, a Dicranum tauricum Sapjegin sporofitonos állományai Magyarországon (An expanding moss species: Dicranum tauricum Sapjegin stands with sporophytes in Hungary)
DEME Judit, SZEKERES Péter, CSIKY János: A pécsi egyetemi herbárium (JPU) mohagyűjteményének digitális adatbázisa (Bryophyte Collection of University of Pécs (JPU): the digital database)

FARKAS Edit, Adam FLAKUS: Lyromma, egy parányi levéllakó zuzmónemzetség – afrikai adatok (Lyromma, a miniature foliicolous lichen genus – African records)

KOVÁCS Dániel: A pécsi egyetemi herbárium (JPU) zuzmógyűjteményeinek digitális adatbázisa (Lichen Collections of University of Pécs (JPU): the digital database)

LAJTHA-TABAJDI Ágnes, FARKAS Edit: Zuzmóflorisztikai vizsgálatok előzetes eredményei városi környezetben (Preliminary results on lichen floristical studies in urban environment)

MÁK Orsolya Klára, MÁRTON Orsolya, SZURDOKI Erzsébet: A Sphagnum recurvum fajcsoport morfológiai vizsgálata (Morphological investigation of the Sphagnum recurvum group)

ORBÁN Sándor, HORVÁTH Barbara: Bélapátfalva környéki erdők nagygombái (Macrofungi of forests of Bélapátfalva)

PACZKÓ Mátyás Lajos: A kéreglakó zuzmók diverzitását meghatározó környezeti háttérváltozók vizsgálata a budapesti erdőkben (Environmental factors which determining the diversity of epiphytic lichens in the forests of Budapest)

PÉLI Evelin Ramóna, CSERHALMI Dániel: Különböző tőzegmoha fajok ökofiziológiai vizsgálata norvégiai, hegyi tundra (fjell) vegetációban (Ecophysiological investigations of different Sphagnum species in mountain tundra (fjell) vegetation in Norway)

SINIGLA Mónika, LŐKÖS László: Az örvényesi és vöröstói fás legelő idős tölgyein előforduló zuzmófajok összehasonlítása (Comparison of lichen species of ancient oaks on two wood pastures [Örvényes and Vöröstó])

SZŰCS Péter, PÉNZESNÉ Kónya Erika: Mohadiverzitás vizsgálatok Almásfüzitőn (Bryophyte diversity studies in Almásfüzitő village [NW-Hungary])

VERES Katalin, CSINTALAN Zsolt: Szezonalitás és mikroklíma hatása talajlakó zuzmók fotoszintetikus aktivitására félszáraz gyepekben (The effect of seasonality and microclimatic conditions on the photosynthetic activity of terricolous lichen species in semiarid grasslands)

Eger, 2015. november 9.

Üdvözlettel,

Pénzesné dr. Kónya Erika, a szervező bizottság elnöke
dr. Szűcs Péter, a szervező bizottság titkára
Rausz Rita, a szervező bizottság tagja

Prof dr. Pócs Tamás, a tudományos programbizottság elnöke
dr. Marschall Marianna, a tudományos programbizottság titkára
Prof. dr. Orbán Sándor, a tudományos programbizottság tagjaTÁMOP- 4.2.2. B-15/1/KONV- 2015-0016
A tudományos képzés műhelyeinek továbbfejlesztése az Eszterházy Károly Főiskolán


< Vissza